ОСНОВНІ ЦІЛІ РОБОТИ ЛОГОПЕДА В ЗДО «МАЛЯТКО»

ОСНОВНІ ЦІЛІ РОБОТИ ЛОГОПЕДА В ЗДО «МАЛЯТКО»: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ – Поведінка, емоційно-вольова сфера та мотиваційна складова мовлення; – Комунікація; – Когнітивні функції; – Гнозис; – Експресивне та імпресивне мовлення; – Дрібна моторика; – Артикуляційний апарат та мімічні м’язи; – Дихання, просодичні характеристики мовлення (темп, тембр, голос, пластичність тощо); – Звуковимова; – Лексико-граматична складова мовлення;…