За підтримки директора ЗДО «Малятко» Ольги Кривоцюк у жовтні 2020 року в закладі було відкрито гурток духовно-морального спрямування «Біблія для малят».

За основу було взято рекомендовану Міністерством освіти та науки України програму «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» (№ 22.1/-Г-1115 від 02.12.2019).

Керівником гуртка призначено спеціаліста, яка має повну вищу педагогічну освіту та базову вищу богословську освіту і пройшла курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Конституція України та освітнє законодавство визначають, що церква та релігійні організації мають бути відокремленими від закладів освіти та не втручатися в освітній процес. Але духовне виховання є важливим для формування та становлення світогляду дитини. Невід`ємною складовою дитини як особистості є її духовна складова, яка реалізується в дошкільному закладі в процесі духовно-морального виховання, зокрема через курси духовно-морального спрямування.

Чинні рекомендації Міністерства освіти і науки України наголошують, що курси духовно-морального спрямування не передбачають катехизацію. Курси не є вченням віри, не включають релігійних обрядів, не ставлять за мету залучення до певної конфесії. У ЗДО «Малятко» гурток «Біблія для малят» відвідують діти, батьки яких добровільно погодилися на участь дитини в гуртковій роботі та засвідчили це письмовою згодою.

Навчальна програма «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» передбачає вихо­вання у дітей поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей, здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві. Керівник гуртка дає дітям дошкіль­ного віку уявлення про те, що народ засуджує негативні вчинки людей, називаючи їх словом «гріх», навчає дітей поводитися відповідно до норм моралі, давати оцінку власним негативним вчинкам, фор­мує в дітях негативне ставлення до поганих вчинків. Основою навчальної програми є Біблія.

Під час організації освітнього процесу за Програмою використовуються різноманітні форми та методи проведення гурткової роботи https://www.youtube.com/watch?v=jEoztweRsLY :

  • експерименти;
  • монтессорі-презентації;
  • проектна діяльність тощо.

Головним завданням гуртка духовно-морального спрямування «Біблія для малят» є: ознайомлення дітей із загальнолюдськими цінностями та формування особистості дитини на основі науково-філософської та християнської духовної, моральної і культурної традиції; виховання свідомої, вільної та відповідальної особистості, здатної жити і творити в сучасному демократичному суспільстві; творення належних умов для глибшого самопізнання, розкриття та реалізації своїх творчих здібностей і таланту.

Підготувала керівник

гуртка духовно-морального спрямування

«Біблія для малят» Наталія Сливчук

За матеріалами:

  1. Конституція України.
  2. Закон України «Про освіту».
  3. Рішення Колегії МОН «Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування».
  4. Стратегія національно-патріотичного виховання.
  5. Навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН.
  6. Рекомендації МОН.